Digiweb Teknoloji Hiz. Ltd. Şti.

E-DEFTER HİZMETİDigiweb Bilişim Teknoloji Hiz. Ltd. Şti. - E-Defter Hizmeti - Entegrasyon

E-Defter Nedir?

     Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

     Bu sistemi kullanabilmek için bir e-Defter Uygulamasına sahip olmak gerekir.E-Defter Kapsamı2012/99 421 Seri No.lu “Vergi Usul Kanunu Tebliği” uyarınca madeni yağ lisansı sahipleri ile kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden mükellef gruplarına ve bunlardan mal alan bazı mükelleflere E-Fatura ve E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Digiweb Teknoloji E-Defter Sistemi Neler Sağlıyor?

  • Kağıt ortamında defter tutmaya, defterlerin noterde tasdikleme işlemine ve arşivlenmesine gerek kalmaz.
  • Noter tasdik, kağıt, kağıda yazdırma (print), arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.
  • Görüntüleyebilen firmalar ilgili şirketin anlık mizanını görebilir.
  • İbraz ettiğiniz bankalarca kredi değerlemesi daha sağlıklı yapılabilir.
  • Anlık bilanço çıkartılabilir.
Digiweb Bilişim Teknoloji Hiz. Ltd. Şti. - E-Defter Hizmeti - E-Defter Takvimi